Tilføj leverandør

For at en leverandør kan sende e-fakturaer til dig som kunde, kræves det at de tilføjer dig til sit kunderegister i Pagero Online. Alle organisationer og virksomheder, som kan modtage elektroniske leverandørsfakturaer via Pagero er søgbare i Pageros kunderegister. Der er undtagelser, hvor kunden har valgt ikke at publicere sig som kunde i Pagero Online.

 1. Klik enten på Leverandørsregister – Søg efter leverandører i menuen til venstre, eller på genvejen Tilføj leverandører på startsiden.

  Tilføj leverandør

 2. Anvend søgefeltet for at finde virksomheden som du vil tilføje. Du kan søge efter navnet på virksomheden, organisationsnummer, momsregistreringsnummer eller EAN-kode.

  Tilføj leverandør

 3. Klik på Tilføj til højre for leverandøren. En leverandørsanmodning sendes til leverandøren, hvor du også kan tilføje en personlig meddelelse.

  Tilføj leverandør

 4. Leverandøren svarer på din anmodning og kan derved direkte tilføje dig til sit kunderegister og begynde at sende elektroniske fakturaer til dig. Observere at det ikke er obligatorisk for leverandøren at svare på din anmodning.
 5. Leverandøren tilføjes som en “godkendt leverandør” på siden for godkendte leverandører: Leverandørsregister – Godkendte leverandører.