Kommunikation till Bankgirot via Pagero Online

 

Betalfiler till och från Bankgirot via Pagero Online

Med Pageros molnbaserade och skalbara e-betaltjänst kan ni skicka och ta emot alla typer av betalfiler
som Bankgirot hanterar. För att kunna skicka och ta emot filer via Pageros fasta kommunikation till
Bankgirot behöver ni som kund koppla ert kundnummer hos Bankgirot till Pageros servicebyrånummer
hos Bankgirot.


Befintlig Bankgiro Link-kund gällande filöverföring till Bankgirot?

Har ni redan ett kommunikationsavtal avseende filöverföring till Bankgirot? Kontakta i så fall er bank
och gör följande:

  • Be dem ändra kommunikation i ert befintliga avtal med er bank från Bankgiro Link till
    Pageros fasta kommunikation till Bankgirot.
  • Be dem koppla ert eller er servicebyrås kundnummer, bankgironummer etc hos Bankgirot till
    Pageros servicebyrånummer som är följande: 940979
  • Pagero sigillerar filerna innan sändning med Pageros unika HMAC-nyckel.

Signera med BankID/ Mobilt BankID

I Pageros molnbaserade tjänst signerar ni utgående filer med BankID alt Mobilt BankID. Det är ni
själva som sätter upp och bestämmer hur många och vilka som skall signera. Signeringen bygger inte
på ett personligt mandat hos er bank.

Detta innebär att de personliga fullmakter gällande signering utav betalfiler samt beloppsgränser
som man sedan tidigare har haft mot banken försvinner.

 

Information från Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken

Observera att olika banker kan ha olika interna rutiner. Ovanstående steg kan därför skilja sig åt från
bank till bank. Nedan beskrivs hur du som kund till Nordea, SEB, Swedbank och Handelsbanken går
till väga för att meddela din bank om övergången från ett kommunikationssätt till ett annat.

När Pageros kunder ska byta kommunikation från Bankgiro Link till Pageros fasta kommunikation och
knyta sitt kundnummer hos Bankgirot till Pageros servicebyrånummer kommer det att krävas
en uppdatering av kommunikationen i ert avtal. Ni som kund behåller era avtalade tjänster via er
bank, ni ska endast byta kommunikationssätt.

För att ni som kund skall kunna byta kommunikationen behöver ni kontakta er lokala kontakt på
banken. Saknas en unik bankkontakt kontaktar ni kundtjänst och kontoret eller en handläggare gör
då uppdateringen i ert kommunikationsavtal. Ni som kund behöver meddela vilket
servicebyrånummer banken skall knyta ert kundnummer till. När ändringen är genomförd hos
Bankgirot av banken börjar den att gälla från och med nästkommande bankdag.

 

Pageros servicebyrånummer är: 940979

Vill ni veta mer om hur ni skall göra för att byta till den molnbaserade tjänsten? Kontakta oss gärna på: https://www.pagero.com/contact-us/

 

 

 

Have more questions? Submit a request