Onboarding Swedbank (SVENSKA)

 

I introduktionsfilmen ”Swedbank” tittar vi närmare på de grundläggande inställningar som är unika för dig som är en Swedbank-kund.

 

Integration till Swedbank:

Mer information om integrering till Swedbank finns här

 

När integreringen är klar från Swedbanks sida behöver ni lägga till informationen om era konton i Pagero Payment Online. 

 

1. Gå till "Settings" och välj sedan "Bank" och tryck därefter på "Add bank"

2. Först behöver ni välja land och därefter får ni välja den bank det gäller, i detta fallet Swedbank. 

3. Sedan fyller ni i följande uppgifter:

a. Name - Bolagsnamnet

b. Sender id - Detta är ert s.k. ISO nummer eller avtalsnummer hos Swedbank. För Swedbank börjar Sender id alltid på 06 följt av ert organisationsnummer utan bindestreck och slutar sedan på B001

c. Code - ska alltid vara Bank

4. Tryck på "Save" för att spara informationen. 

 

När bank informationen är upplagd är det dags att lägga till kontomappningen.

 

1. Gå till "Accounts"  och tryck på "Swedbank" rutan. Tryck sedan på "Edit"

 

2. Fyll i uppgifterna angående ert Swedbank konto enligt nedan

a. Account name - Det namn ni själva vill döpa kontot

b. IBAN - ert IBAN nummer 

c. BBAN - ert kontonummer

d. Bic - ert Bic

e. Debtor ID - Samma som ert Signer ID, börjar på 06 följt av organisationsnummer utan bindestreck och slutar på B001.

f. Code - Ska vara BANK

g. Currencies - De valutor ni hanterar på kontot. För att lägga till flera valutor trycker ni på gröna plus-symbolen. 

 

3. Tryck på "Save changes"

 

4. Har ni flera konton att lägga till trycker ni på "Add account" och skriver in informationen för varje.

 

5. När kontot är upplagt går ni sedan till "Account mapping" på samma sida och trycker på "Edit"

 

6. Tryck på "Add account"

 

7. Skriv in informationen enligt nedan:

a. Account number - det kontonummer som anges i era filer som kontot som ska belastas

b. Account type - vilken kontotyp ert belastningskonto är

c. Bank - banken som kontot hör till

d. Fallback account - Vilket konto som är ert fallback konto

e. Fallback currency - Vilken valuta är eran fallback valuta

f. Om ni har olika konton beroende på vilken typ av betalning det gäller bockar ni i "Charge different accounts depending on document type." Då gör ni steg c-e för varje dokument typ. 

 

8. Tryck på "Save"

 

Om ni arbetar som servicebyrå har ni "Clients" i stället för "Accounts" och lägger då upp era klienter på samma sätt. 

 

 

 

 

 

Have more questions? Submit a request