Onboarding Nordea (SVENSKA)

 

I introduktionsfilmen ”Nordea” tittar vi närmare på de grundläggande inställningar som är unika för dig som är en Nordea-kund.

 

Integration mot Nordea

Mer information angående integrationen mot Nordea finns här. När det är gjort följer ni nedan instruktioner för att sätta upp era konton i Pagero Online. 

 

1. Gå till "Settings" och välj sedan "Bank" och tryck därefter på "Add bank"

2. Först behöver ni välja land och därefter får ni välja den bank det gäller, i detta fallet Nordea. 

3. Sedan fyller ni i följande uppgifter:

a. Signer id - Detta är ett ID ni får direkt i från Nordea via ett Corporate Access avtal. 

b. Code - ska alltid vara Bank

c. Ni väljer Send om ni ska skicka filer via Pagero till Nordea och Sign om ni vill signera direkt i Pagero Online. 

4. Tryck på "Save" för att spara informationen.

 

Account Mapping

När bank informationen är upplagd är det dags att lägga till kontomappningen.

 

1. Gå till "Accounts"  och tryck på "Nordea" rutan. Tryck sedan på "Edit"

 

2. Fyll i uppgifterna angående ert Nordea konto enligt nedan

a. Account name - Det namn ni själva vill döpa kontot

b. IBAN - ert IBAN nummer 

c. BBAN - ert kontonummer

d. Bic - ert Bic

e. Debtor ID - ert avtals-ID hos Nordea, fås via Corporate Access avtalet

f. Code - Ska vara BANK

g. Currencies - De valutor ni hanterar på kontot. För att lägga till flera valutor trycker ni på gröna plus-symbolen. 

 

3. Tryck på "Save changes"

 

4. Har ni flera konton att lägga till trycker ni på "Add account" och skriver in informationen för varje.

5. När kontot är upplagt går ni sedan till "Account mapping" på samma sida och trycker på "Edit"

6. Tryck på "Add account"

 

7. Skriv in informationen enligt nedan:

a. Account number - det kontonummer som anges i era filer som kontot som ska belastas

b. Account type - vilken kontotyp ert belastningskonto är

c. Bank - banken som kontot hör till

d. Fallback account - Vilket konto som är ert fallback konto

e. Fallback currency - Vilken valuta är eran fallback valuta

f. Om ni har olika konton beroende på vilken typ av betalning det gäller bockar ni i "Charge different accounts depending on document type." Då gör ni steg c-e för varje dokument typ. 

 

8. Tryck på "Save"

 

Om ni arbetar som servicebyrå har ni "Clients" i stället för "Accounts" och lägger då upp era klienter på samma sätt. 

 

Certificates

Nordea jobbar med något som kallas för secure envelope, vilket är krypteringen mellan Pagero Online och Nordea. Det innebär att ni behöver även ladda upp ett certifikat från Nordea i Pagero Online enligt nedan . 

 

1. Ladda ner certifikatet ni får från Nordea. Detta är kopplat till ert Corporate Access avtal och är något Nordea kan hjälpa er med.

2. Gå till "Settings" i Pagero Payment Online och välj "Certificates"

3. "Tryck på "Upload certificate" för att välja certifikatet och ladda upp

4. Skriv in lösenordet ni fick av Nordea i lösenordsfältet som dyker upp. 

5. Tryck på save. 

 

Lön via Nordea

 

Om ni skickar era löner via Nordea i en KI fil behöver ni justera bankdatum för Nordea. Det finns en berikning för detta i Pagero Online som ni kan aktivera. 

 

1. Gå till "Settings" och välj "Outbound"

2. Välj kryssa i rutan för "Adjust bank day for Nordea salary transactions"

3. Tryck på "Save" för att spara.

 

Detta görs då om ni skriver den 25e som betalningsdatum i KI-filen tolkar Nordea det som att den 25e är då pengarna ska dras från ert konto och betalas ut den 26e. Genom att kryssa i inställningen ovan uppdaterar berikningen detta så att Nordea drar pengarna från ert konto den 24e och betalar ut dem den 25e. 

Have more questions? Submit a request