Onboarding Settings (SVENSKA)

 

I introduktionsfilmen ”Settings” tittar vi närmare på de grundläggande inställningar som görs för att komma igång med Pagero e-Banking. T.ex. peka ut vilken eller vilka banker man vill kommunicera med samt vilka konton / bg-nr som skall belastas.

 

 

Settings

För att komma åt inställningarna behöver användaren ha administratörsbehörigheter för ert bolag. Företagsanvändare som inte är administratörer kan inte se fliken för inställningar. Alternativet finns högst upp i menyraden, till höger om Inbound vyn. 

 

General

Presentation language - Här styr ni vilket språk PDF presentationen av era filer har

Duplicate check - Duplikatkontrollen är endast för utgående filer. Om den är på kommer ni få felmeddelande om ni skickar samma fil fler gånger.

 

Outbound

Gäller endast för Nordea kunder som skickar löner. Mer information om det finns här.

 

Inbound

Config Split - Styr om ni vill ta emot era inkommande filer i en stor fil eller dela upp det i olika filer. Väljer ni "Yes" får ni upp fler alternativ för att styra inställningen för varje dokumenttyp. 

Custom filename - Om ni vill specifiera filnamnet för filer som ni hämtar från Pagero Online.

 

Bank

Här väljer ni vilken bank ni vill lägga till och skriver in relevanta uppgifter. Mer information finns i onboarding guider för de olika bankerna här i Support Centret.

 

Accounts

Här lägger ni in informationen som behövs för era konton. Även denna information finns i onboarding guiderna för dem olika bankerna.

 

Clients

Jobbar ni som en servicebyrå kommer ni inte ha alternativet "Accounts". Istället har ni då "Clients" där varje klient skrivs in för sig och sedan lägger ni till konton på samma sätt som ovan.

 

Signatures

Här väljer ni vilken eID provider ni använder, antingen BankID eller Freja eID. Sedan väljer ni då också hur många signaturer som ska behövas för varje fil.

Första gången en användare loggar in till Pagero Online får hen upp ett meddelande där hen får verifiera sig genom att koppla sitt eID mot kontot.

Under fliken "Approved users" ser ni en lista av alla användare som har verifierat sig och då är godkända för skriva under filer, så länge dem har behörigheter för detta.

 

Certificates

Gäller endast för Nordea kunder. Ni kan läsa mer om detta här.

 

Notifications

Här väljer ni om ni vill ha mejl angående olika situationer i Pagero Online.

On error - Om en fil får ett felmeddelande i Pagero Online
On status - Om en fil ändrar status.
On presentation - Om en fil finns att hantera, både utgående eller inkommande
On system changes - Om något ändras i era inställningar eller om ett nytt konto eller klient läggs till.

 

 

Have more questions? Submit a request