Onboarding Outbound (SVENSKA)

 

I introduktionsfilmen ”outbound” tittar vi närmare på hur man på olika vis kan överföra sina betalfiler till Pagero Online, hur man signerar och skickar filer för utförande hos Banken.

 

Outbound vyn i Pagero Online

Det finns några olika vyer ni kan filtrera era outbound filer på i Pagero Online

To be handled - innehåller alla filer som väntar på hantering, d.v.s. filer som väntar på signering och felaktiga filer. 

Wait for Signature - alla filer som väntar på signering

Error - alla felaktiga filer

Sent - alla skickade filer

Dismissed - godkända filer som ni har valt att ta bort

Converted - filer som konverteras endast

All - alla outbound filer

 

Hantera felaktiga filer

Om ni väljer en felaktig fil i listan av era filer får ni upp felmeddelandet till vänster samt de alternativ ni har för att hantera den. De flesta felaktiga filer kräver att ni raderar filen genom att trycka på "delete file" och sedan laddar upp filen på nytt, men i vissa fall får ni även upp alternativet "reprocess" för att göra ett till försök att skicka filen. 

 

Signera och skicka filer

Trycker ni på en godkänd fil i listan får ni upp alternativet för att signera filen. Ni ser då även hur många signaturer som krävs samt hur många har signerat filen hittils. 

Har ni flera filer att signera kan ni välja "Select all for signing" för att markera alla filer, eller bocka i de filer som ni vill signera manuellt. Sedan trycker ni på "Sign" i höger menyn. 

 

För att manuellt ladda upp filer trycker ni på "Upload" högst upp till höger. 

 

 

Skickade filer

Väljer ni en skickad fil i listan får ni upp information angående filen till höger. Ni kan då hämta hem en PDF presentation av filen eller kvittens på att filern har skickats och vilka som signerade den. 

 

Konverterade filer

Under konverterade filer ligger sådana filer som endast har konverterats, t.ex. när ni använder en bank som Pagero inte har samarbete med i dagsläget. Då kan ni ladda upp eran fil i lokala format för att Pagero sedan konverterar den till ISO formatet. Då kan ni ladda ner filen och skicka den manuellt till eran bank. 

Have more questions? Submit a request