Så integrerar du betalkonton till Pagero - Handelsbanken (SVENSKA)

Så integrerar du betalkonton till Pagero

I och med den införandet av ISO20022 som just nu görs, kan ert bolag sätta upp en integration till Pagero
för att utföra utgående - och hantera inkommande betalfiler.

Införandet av ISO20022 har tidigare skett i samband med P27. Mer information om P27 finns här.

 

Vad är ISO20022?

ISO20022 är en global standard och infrastruktur med ett gemensamt format som kommer
göra realtidsbetalningar och betalningar i olika valutor enklare och mindre kostsamt. ISO 20022-formatet är utformat för att kunna hantera olika typer av finansiella transaktioner, såsom betalningar, avräkningar, fakturering, konto- och balansinformation, med mera. För Sverige
kommer detta innebära att Bankgirot kommer läggas ned och ersättas utav direkt-kommunikation
med banken.

 

Vad erbjuder Pagero Online och Pagero E-banking?

 • Ett gränssnitt för både inhemska såväl som länsöverskridande betalflöden
 • Bankintegration
 • En och samma tjänst oberoende av ERPsystem
 • Möjlighet till e-faktura

 

Utgående betalningsfiler
Konvertering till ISO20022 format


Inkommande återapporteringsfiler
Konvertering av bankens format till
motsvarande BGC-format

 

Instruktioner för Handelsbankens kunder

Denna guide avser hur integration av betalkonton sätts upp för kunder som använder sig
utav Handelsbanken. Mer information från Handelsbanken hittar ni här.

 1. Följ länken nedan för att komma till Handelsbanken:

  https://secure.handelsbanken.se/logon/se/corp/sv/?strgtThruLogonId=73&frame=mini&rLev=863hGT743a4

 2. Legitimera er via BankID
 3. Se över era behöriga konton
 4. Välj vilka eller vilket konto som ska omfattas och godkänn beställningen
 5. En fil med era kontouppgifter skickas därefter till Pagero för integrering
 6. När integreringen är klar i Pagero kan er servicebyrå börja hantera era betalningar
Have more questions? Submit a request