Så integrerar du betalkonton till Pagero - Handelsbanken (SVENSKA)

Så integrerar du betalkonton till Pagero

I och med den implementation av P27 som just nu görs, kommer ert bolag behöva sätta upp
en integration till Pagero för att utföra utgående - och hantera inkommande kommunikation
av betalningsfiler.

 

Vad är P27?

P27 ämnar etablera ett betalningssystem för realtid och landöverskridande betalningar i ett
flertal valutor i Norden. P27 är skapat på initiativ av ett antal nordiska banker och träder i
kraft Q3 2023. P27 kommer göra realtids betalningar och betalningar i olika valutor enklare
och mindre kostsamt. För Sverige kommer detta innebära att Bankgirot kommer läggas ned
och direkt-kommunikation med banken kommer krävas.

 

Vad erbjuder Pagero Online och Pagero E-banking?

 • Ett gränssnitt för både inhemska såväl som länsöverskridande betalflöden
 • Bankintegration
 • En och samma tjänst oberoende av ERPsystem
 • Möjlighet till e-faktura

 

Utgående betalningsfiler
Konvertering till ISO20022 format


Inkommande återapporteringsfiler
Konvertering av bankens format till
motsvarande BGC-format

 

Instruktioner för Handelsbankens kunder

Denna guide avser hur integration av betalkonton sätts upp för kunder som använder sig
utav Handelsbanken. Mer information från Handelsbanken hittar ni här.

 1. Följ länken nedan för att komma till Handelsbanken:

  https://secure.handelsbanken.se/logon/se/corp/sv/?strgtThruLogonId=73&frame=mini&rLev=863hGT743a

 2. Legitimera er via BankID
 3. Se över era behöriga konton
 4. Välj vilka eller vilket konto som ska omfattas och godkänn beställningen
 5. En fil med era kontouppgifter skickas därefter till Pagero för integrering
 6. När integreringen är klar i Pagero kan er servicebyrå börja hantera era betalningar
Have more questions? Submit a request