Så integrerar du betalkonton till Pagero - Nordea (SVENSKA)

Så integrerar du betalkonton till Pagero

I och med den införandet av ISO20022 som just nu görs, kan ert bolag sätta upp en integration till Pagero
för att utföra utgående - och hantera inkommande betalfiler.

Införandet av ISO20022 har tidigare skett i samband med P27. Mer information om P27 finns här.


Vad är ISO20022?

ISO20022 är en global standard och infrastruktur med ett gemensamt format som kommer
göra realtidsbetalningar och betalningar i olika valutor enklare och mindre kostsamt. ISO 20022-formatet är utformat för att kunna hantera olika typer av finansiella transaktioner, såsom betalningar, avräkningar, fakturering, konto- och balansinformation, med mera. För Sverige
kommer detta innebära att Bankgirot kommer läggas ned och ersättas utav direkt-kommunikation
med banken.


Vad erbjuder Pagero Online och Pagero E-banking?

 • Ett gränssnitt för både inhemska såväl som länsöverskridande betalflöden
 • Bankintegration
 • En och samma tjänst oberoende av ERPsystem
 • Möjlighet till e-faktura


Utgående betalningsfiler

Konvertering till ISO20022 format


Inkommande återapporteringsfiler

Konvertering av bankens format till motsvarande BGC-format

 

Instruktioner för Nordea kunder

Denna guide avser hur integration av betalkonton sätts upp för kunder som använder sig
utav Nordea.

 1. Kontakta Nordea och meddela att ni vill gå över till ISO 20022 och skicka dem till
  Nordea via Pagero Online.
 2. Beställ tjänsten Corporate access för att kunna skicka och ta emot ISO 20022 filer.

 3. Signer ID behövs läggas till under bankinformationen samt ert avtalsnummer
  används på kontonivån.

 4. Beställ ett Secure Envelope certifikat.

 5. Secure Envelope certifikatet laddar ni ner ifrån Nordea och exporterar till fil.

 6. Logga in i Pagero Online och ladda upp ert Secure Envelope sigill, detta behövs för att
  sigillera filerna innan de skicka till Nordea.

 7. Autogiro: Om ni använder tjänsten Autogiro kommer ni behöva byta kundnummer för
  detta till Pageros kundnummer som är: 612018. Vårt kundnummer ligger kopplat mot
  Pageros servicebyrånummer som är 940979. Detta görs av er handläggare och justeringen
  görs i ert BG-avtal för det bankgironummer ni vill ska integreras mot Pagero.


Tips: Om ni vill få filerna åter konverterade till bankgiros format bör ni kontakta vår support
så hjälper de till med de inställningarna.

 

 

Have more questions? Submit a request