Så integrerar du betalkonton till Pagero - Nordea (SVENSKA)

Så integrerar du betalkonton till Pagero

I och med den implementation av P27 som just nu görs, kommer ert bolag behöva sätta upp
en integration till Pagero för att utföra utgående - och hantera inkommande kommunikation
av betalningsfiler.


Vad är P27?

P27 ämnar etablera ett betalningssystem för realtid och landöverskridande betalningar i ett
flertal valutor i Norden. P27 är skapat på initiativ av ett antal nordiska banker och träder i
kraft Q3 2023. P27 kommer göra realtids betalningar och betalningar i olika valutor enklare
och mindre kostsamt. För Sverige kommer detta innebära att Bankgirot kommer läggas ned
och direkt-kommunikation med banken kommer krävas.


Vad erbjuder Pagero Online och Pagero E-banking?

 • Ett gränssnitt för både inhemska såväl som länsöverskridande betalflöden
 • Bankintegration
 • En och samma tjänst oberoende av ERPsystem
 • Möjlighet till e-faktura


Utgående betalningsfiler
Konvertering till ISO20022 format


Inkommande återapporteringsfiler                                                                                                                    Konvertering av bankens format till motsvarande BGC-format

 

Instruktioner för Nordea kunder

Denna guide avser hur integration av betalkonton sätts upp för kunder som använder sig
utav Nordea.

 1. Kontakta Nordea och meddela att ni vill gå över till ISO 20022 och skicka dem till
  Nordea via Pagero Online.
 2. Beställ tjänsten Corporate access för att kunna skicka och ta emot ISO 20022 filer.
 3. Signer ID behövs läggas till under bankinformationen samt ert avtalsnummer
  används på kontonivån.
 4. Beställ ett Secure Envelope certifikat.
 5. Secure Envelope certifikatet laddar ni ner ifrån Nordea och exporterar till fil.
 6. Logga in i Pagero Online och ladda upp ert Secure Envelope sigill, detta behövs för att
  sigillera filerna innan de skicka till Nordea.


Tips: Om ni vill få filerna åter konverterade till bankgiros format bör ni kontakta vår support
så hjälper de till med de inställningarna.

 

 

Have more questions? Submit a request