Så integrerar du betalkonton till Pagero - Swedbank (SVENSKA)

Hantera era betalfiler till och från Swedbank
och Sparbankerna via Pagero – ISO20022

I och med den införandet av ISO20022 som just nu görs, kan ert bolag sätta upp en integration till Pagero
för att utföra utgående - och hantera inkommande betalfiler.

Införandet av ISO20022 har tidigare skett i samband med P27. Mer information om P27 finns här.  


Vad är ISO20022?


ISO20022 är en global standard och infrastruktur med ett gemensamt format som kommer
göra realtidsbetalningar och betalningar i olika valutor enklare och mindre kostsamt. ISO 20022-formatet är utformat för att kunna hantera olika typer av finansiella transaktioner, såsom betalningar, avräkningar, fakturering, konto- och balansinformation, med mera. För Sverige
kommer detta innebära att Bankgirot kommer läggas ned och ersättas utav direkt-kommunikation
med banken.


Vad erbjuder Pagero Online och Pagero E-banking?

 • Ett gränssnitt för både inhemska såväl som länsöverskridande betalflöden
 • En och samma tjänst oberoende av ERP-system
 • Bankintegration
 • Möjlighet till e-faktura

Utgående betalningsfiler
Konvertering till ISO20022 format


Inkommande återapporteringsfiler
Konvertering från ISO20022 till motsvarande BGC-format

 

Så kommer du i gång med filöverföring via Pagero

Denna guide avser hur integration av betalkonton sätts upp för kunder som använder sig utav
Swedbank och Sparbankerna.

 1. Kontakta er kontaktperson på Swedbank / Sparbanken
 2. Se över vilka konton ni vill integrera
 3. Be Swedbank / Sparbanken skriva ett ISO avtal för dessa konton
 4. Swedbank aktiverar integrationen med återrapporter
 5. Samtliga konton konfigureras manuellt upp i Pagero Online.

 

Betalfiler via Pagero Online till Swedbank och Bankgirot

Med Pageros molnbaserade och skalbara E-banking tjänster kan ni skicka och ta emot
betalfiler direkt till er bank eller Bankgirot.


1) Skicka filer till Swedbank / Sparbank:


Övergång till ISO 20022 och kommunikation till Swedbank via Pagero Online


Tillgängliga betaltyper:
Nationella betalningar och internationella betalningar. Återredovisning på utförda
betaluppdrag och ankommande nationella och internationella betalningar.

 1. Kontakta er kontaktperson på Swedbank / Sparbank
 2. Se över vilka konton ni vill integrera

 3. Be Swedbank / Sparbank skriva ett ISO avtal för dessa konton

 4. Swedbank aktiverar integrationen med återrapporter

 5. Samtliga konton konfigureras manuellt upp i Pagero Online

Autogiro: Om ni använder tjänsten Autogiro kommer ni behöva byta kundnummer för detta
till Pageros kundnummer som är: 612018. Vårt kundnummer ligger kopplat mot Pageros
servicebyrånummer som är 940979. Detta görs av er handläggare och justeringen görs i ert
BG-avtal för det bankgironummer ni vill ska integreras mot Pagero.

 

2) Skicka betalfiler till Bankgirocentralen via Pagero Online


Tillgängliga betaltyper:

Leverantörsbetalningar, Bankgiro inbetalningar, AutoGiro och KI.


För att skicka och ta emot betalfiler via Pagero online till Swedbank och Bankgirot behöver ni
som kund koppla ert kundnummer hos Bankgirot till Pageros kundnummer hos Bankgirot.
Detta gör ni genom att kontakta Swedbank / Sparbank - följ nedanstående steg:

 • Bestäm datum för övergång till Pagero Online med Pagero och er handläggare på banken.

 • Er handläggare på banken justerar då i ert BG-avtal vilka tjänster som ska knytas till Pageros kundnummer hos Bankgirot. Ändringen kräver en nattkörning och kommer börja gälla från och med nästkommande bankdag.

 • Pageros kundnummer är 420664.

 • När detta är utfört av er handläggare på banken så kontaktar ni ansvarig handläggare hos Pagero för att informera att allt är färdigt.
Have more questions? Submit a request