Olen lähettänyt laskun, joka pysähtyy virheeseen puuttuvan laskupohjan/mallin vuoksi. Mistä tämä johtuu?

Tämä virhe ilmenee silloin kun Pagero Onlineen lähetettämänne PDF-tiedosto ei vastaa yrityksellenne määritettyä laskupohjamallia. Tämä tarkoittaa että lähettämänne PDF ei näytä samalta kuin aikaisemmat tiedostostonne. Jotta PDF-muotoinen lasku pystytään muuttamaan sähköiseksi verkkolaskuaineistoksi, tulisi jokaisen pdf-dokumentin olla rakenteeltaan identtinen.

Tälläinen virhe voi tapahtua laskujärjestelmänne päivityksen jälkeen, mikäli laskujen ulkoasua on muokattu, tai jos joku yrityksessänne tekee muutoksia laskupohjaan.

Tämä voi johtua myös siitä, että jokin laskunne kentistä on siirtynyt syystä tai toisesta eri paikkaan. Tällöin  laskussanne oleva tieto ei ole samassa paikassa kuin mihin se on PDF-käsittelyssä kohdistettu. Huomioikaa, että virhetilanteeseen riittää pieninkin virhe, kuten sijainnin heitto yhdellä rivillä tai sarakkeella.

Jos saatte tämänlaisen virheen, teidän tulisi ensin selvittää voitteko päivittää tai muuttaa jotain laskutusjärjestelmässäsi palataksesi aikaisempaan laskupohjaanne. Jos muutos tehtiin tarkoituksellisesti tai sitä ei voida peruuttaa järjestelmässänne, ottakaa yhteyttä Pagero-tukeen uuden laskupohjan kohdistuksen luomista varten.

Mikäli tiedätte laskupohjanne tulevan muuttumaan tulevaisuudessa, olkaa yhteydessä Pageron tukee aikaisessa vaiheessa esimerkkitiedostojen kanssa, jotta uusi pdf-mallinnus saadaan rakennettua ajoissa.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö