Virheellisten dokumenttien käsittely Pagero Onlinessa

Jos saatte ilmoituksen, että laskunne on pysähtynyt virheeseen, voitte etsiä laskun ja virheen syyn Pagero Onlinesta helposti.

1. Kirjautukaa Pagero Onlineen.

2. Valitkaa Omat tiedostot - Käsittele virheelliset dokumentit. Täältä voitte etsiä joko tiettyjä laskuja esimerkiksi laskun numerolla tai lähetyspäivän perusteella. Vaihtoehtoisesti voitte painaa Etsi ilman hakuehtoja ja ohjelma näyttää listan kaikista virheessä olevat laskut kolmen kuukauden ajalta.

3. Virheellisestä laskusta näette seuraavaa tietoa: dokumentin numero, vastaanottaja, jakelun (verkkolasku, sähköposti, kirje), luontiaika, dokumentin tyyppi (lasku, tilaus, jne.) ja lähetystila (tuotanto/testi/cert).

 

4. Klikatkaa laskua, jota haluatte tarkastella. Ohjelma näyttää sitten lisätietoa laskusta, sekä virheen, jonka vuoksi se on pysähtynyt. Täältä pääsette myös poistaman laskun järjestelmästä sekä lähettämään sen uudestaan. Huomatkaa, että uudelleenlähetys ilman muokkauksia auttaa mahdollisesti ainoastaan tilapäisiin reititysongelmiin. Muissa tapauksissa dokumentin sisältö kaipaa korjauksia.

 

5. Yksinkertaiset virheet, joissa lasku pysähtyy tietyn arvon vuoksi, on mahdollista korjata suoraan Pagero Onlinessa. Tunnistatte tälläiset tapaukset uudesta kentästä virheilmoituksen ohessa: Uusi arvo. Yleisin esimerkki vastaavista tilanteista on dokumentin epäonnistunut toimitus sähköpostitse. Näissä tilanteissa voitte lähettää laskun uudelleen muokkaamatta tai valita uuden sähköpostiosoitteen.

6. Mikäli ongelma ei ole korjattavissa suoraan Pagero Onlinessa, lukekaa saatu virheviesti vielä uudelleen ja tehkää tarvittavat korjaukset laskujärjestelmässänne. Muistakaa poistaa virheellinen lasku ennen kuin lähetätte korjatun version.

Mikäli ette ole varmoja mitä saamanne virheviesti tarkoittaa, voitte etsiä lisää tietoa Pagero Support Centeristä tai lähettää aiheesta tukipyynnön. 

 

Saatatte joskus nähdä, että dokumenttinne on seuraavassa tilassa: Odottaa tuen käsittelyä. Nämä dokumentit odottavat Pageron tuen käsittelyä, joten teiltä ei odoteta vielä toimenpiteitä. Pageron tuki käsittelee dokumentin eteenpäin mikäli se on mahdollista. Muussa tapauksessa saatte virheviestin ja dokumentti siirtyy Käsittele virheelliset dokumentit -sivullenne.

Lisäkysymyksiä? Lähetä pyyntö