Zarządzaj katalogiem klientów

Ten artykuł nie jest jeszcze dostępny po polsku. Artykuł po angielsku możesz przeczytać TUTAJ.

Zarządzanie katalogiem klientów w Pagero Online jest całkiem proste. Korzystanie z katalogu klientów sprawia, że masz większą kontrolę nad tym, gdzie kierowane są twoje faktury. Kiedy dodasz numer klienta do adresu elektronicznego w Pagero Network, nie musisz już dodawać adresów lub identyfikatorów elektronicznych w samej fakturze.

Tutaj znajdziesz dodatkowy artykuł, opisujący sposób dodawania nowego klienta dotwojego katalogu.

Edycja i usuwanie klientów z katalogu są jeszcze prostsze.

1. Przejdź do widoku Katalog klientów - Moi klienci

2. Wyszukaj klienta, którego chcesz edytować, wpisując dane wyszukiwania w pole przy przycisku Szukaj/Search. Wyszukiwać możesz po nazwie firmy, numerze organizacji/NIP, numerze VAT, IBAN lub elektronicznym ID, a także nazwie dostawcy usług. Jeśli wyszukujesz nazwę firmy, możesz umieścić ją pomiędzy gwiazdkami (*), aby uzyskać lepsze wyniki. Okienko wyszukiwania różnicuje pomiędzy małą i wielką literą.

3. Kiedy pojawi się już oczekiwany wynik wyszukiwania, możesz wyświetlić więcej informacji o kliencie, klikając jego nazwę. Wyniki od razu pokażą, z usług jakiego dostawcy usług korzysta w połączeniu z Pagero Network i jakiego numeru klienta używa w tym przypadku. Jeśli obok nazwy klienta pojawi się czerwony komunikat Nieistniejącyoznacza to, że ten klient został dezaktywowany w naszej sieci. W takim przypadku skontaktuj się ze swoim klientem i zapytaj go o aktualne dane e-adresowe.

 

4. Aby edytować klienta, wybierz Ustawienia/Settings. Otworzy się nowe okno, zawierające zakładki Podstawowe ustawienia/Basic settings oraz Zaawansowane/Advanced. Aby edytować lub dodać numery klienta, skorzystaj z przycisku Edytuj nr klienta/Edit customer number lub jeśli dodajesz tylko jeden numer, wpisz go w dostępne okno i naciśnij Zapisz/Save. Oczywiście możesz dodać do klienta więćej niż jeden numer, oddzielając je przecinkami. Jednak w przypadku dodawania kilku numerów zalecamy raczej skorzystanie z przycisku Edytuj nr klienta/Edit customer number, by mieć jasny wgląd we wszystkie dodane numery i uniknąć literówek.

 

W niektórych przypadkach odbiorca w Pagero Network może korzystać z więcej niż jednego dostawcy usług. Jeśli tak jest w przypadku twojego klienta, zobaczysz dodatkowe okno w ustawieniach odbiorcy, opisane Wybierz dostawcę usług/Select service provider. Możesz tutaj wybrać, dokąd będą kierowane twoje faktury.

Więcej ustawień znajdziesz w zakładce Zaawansowane/Advanced. To tutaj możesz także usunąć, aktywować lub dezaktywować klienta w swoim katalogu. Deaktywacja klienta różni się od jego usunięcia tym, że pozostaje on w twoim katalogu i może zostać ponownie aktywowany w przyszłości. Zwykle nie ma powodu, by zmieniać jakiekolwiek ustawienia zaawansowane, ale jeśli nie masz pewności, czy są poprawne, prześlij pytanie naszemu Wsparciu Pagero.

 

Problematyczne sytuacje

Twoja faktura została zatrzymana z następującym błędem, ale ty widzisz jej odbiorcę w katalogu publicznym Pagero:

Odbiorca dokumentu X nie zostal dopasowany do żadnego odbiorcy w katalogu publicznym Pagero ani w twoim katalogu klientów. Zweryfikuj, czy odbiorca został dodany do twojego katalogu klientów.

Recipient of document X did not match any recipient in Pagero public customer registry or in your customer directory. Verify that the recipient is added to your customer directory/

Rozwiązanie: 

Sprawdź, czy numer klienta na twojej fakturze zgadza się z numerem klienta w twoim katalogu klientów. Następnie ponownie prześlij fakturę.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie