Bezpieczeństwo i ochrona danych w procesie Wsparcia

 

Minimalna ilość danych

Ponieważ szanujemy prywatność i bezpieczeństwo danych naszych klientów, zachęcamy do zwracania uwagi na to, jakie dane są nam przekazywane. Staramy się jak najczęściej korzystać z opisanych pól na konkretne dane. W trakcie dodawania zgłoszenia informujemy także klientów na naszym portalu, jak podawać tylko potrzebne informacje i unikać dzielenia się wrażliwymi danymi w opisie zgłoszenia. 

 

Funkcja cenzury - Redact

Mimo że w naszym systemie zgłoszeniowym mamy możliwość usuwania zgłoszeń w całości, udostępniamy również funkcję cenzury, która pozwala na ukrycie wrażliwych danych przed nieuprawnionym personelem. Jest ona wykorzystywana do ochrony danych naszych klientów, jeśli któryś z nich przypadkowo dołączy do zgłoszenia dane takie jak hasła, prywatne dane identyfikacyjne i inne chronione informacje, a w danej sytuacji musimy pozostawić zgłoszenie w celu udzielenia wsparcia. Funkcja cenzury zastępuje wrażliwe dane gwiazdkami lub innymi symbolami, sprawiając, że nie odczyta ich nikt nieposiadający odpowiedniego dostępu.

 

Limit przechowywania

Postępujemy zgodnie z limitem przechowywania, co oznacza, że zgłoszenia i konta użytkowników pozostają w naszym systemie tylko na czas potrzebny do udzielenia wsparcia. Zgłoszenia już rozpatrzone i niepotrzebne w dalszym procesie wsparcia zostaną usunięte w oparciu o uprzednio wybrane ustawienia, takie jak data przedawnienia, status rozwiązania, lub prośba klienta. Konta użytkowników zostaną natomiast usunięte z systemu, jeśli nie są już aktywne lub jeśli sam użytkownik poprosi nas o ich usunięcie.

 

Ograniczanie dostępu do zgłoszeń i użytkowników

Tylko pracownicy Pagero, którzy ukończyli wymagane szkolenia i kursy otrzymują dostęp do naszych narzędzi wsparcia. Korzystamy z bezpiecznego uwierzytelniania (SSO/MFA) dla wszystkich kont, dodatkowo w przypadku ustania zatrudnienia konta są natychmiast usuwane. Działamy także na bazie dostępów określonych przez role, tak aby dostęp do zgłoszeń i użytkowników posiadali tylko ci prawcownicy, którzy potrzebują go do wykonywania swojej pracy.

 

Więcej informacji znajdziesz pod poniższymi linkami:

Pagero privacy notice
Pagero information security

 

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie