Kontrola duplikatu dokumentów w Pagero Online

Czym jest kontrola duplikatu?

Kontrola duplikatu to udogodnienie w Pagero Online, które zapobiega przypadkowemu przesłanie tej samej faktury kilkukrotnie. Sprawdzi ona, czy w danym roku podatkowym dokument o takim samym identyfikatorze był już przesłany, a jeśli tak, zatrzyma go z informacją o błędzie.

Czyli jeśli ta sama faktura zostanie ponownie przesłana, a kontrola duplikatu będzie włączona, faktura taka zostanie zatrzymana w systemie i będzie dostępna do wglądu w widoku Zarządzaj dokumentami z błędem/Handle documents with errors w Pagero Online.

 

Jak włączyć/wyłączyć kontrolę duplikatu?

Jeśli konieczne jest ponowne przesłanie dokumentów, kontrola duplikatu musi zostać uprzednio wyłączona.

Wyłączyć ją może użytkownik o uprawnieniach administratora w Pagero Online, w następujący sposób:

 

1. Przejdź do widoku Ustawienia - Ustawienia - (zakładka) Wychodzące/Settings - Settings - Outbound tab

 

2. Wyłącz kontrolę duplikatu, wybierając opcję Brak kontroli/No control. Po przesłaniu dokumentów możesz włączyć ją z powrotem, wybierając z listy miesiąc, w którym rozpoczyna się twój rok podatkowy.

3. Kliknij przycisk Zapisz/Save u dołu strony.

4. Prześlij ponownie dokumenty zatrzymane przy kontroli duplikatu z poziomu widoku Zarządzaj dokumentami z błędem/Handle documents with errors.

 

Pamiętaj, że kontrola duplikatu porównuje tylko faktury przesłane po tym, jak została ona włączona. Jeśli była ona wyłączona, mogły w tym czasie zostać ponownie przesłane dokumenty, które już zostały przesłane w danym roku podatkowym. Kontrola duplikatu nie wykaże w nich błędu wstecznie, po ponownym włączeniu.

Masz więcej pytań? Wyślij zgłoszenie