Foreslå nye mottakere som ikke er med i Pageros offentlige mottakerregister

Hvis du ikke finner en kunde som du vil legge til, kan det enten skyldes at kunden har valgt å være skjult for andre brukere, men det kan også skyldes at Pagero ikke kjenner til at din kunde kan motta e-fakturaer.

På siden Kunderegister – Foreslå ny kunde kan du fylle i opplysninger som trengs for at Pagero skal kunne hjelpe deg eller undersøke hvordan og om det går å sende e-fakturaer til denne mottakeren.

1. Gå inn på Kunderegister – Foreslå ny kunde.

Foresla_nye_mottaker_som ikke_er_med_i_Pageros_offentlige_mottakerregister_1

2. Fyll inn opplysningene om kunden så undersøker vi hvordan og om det går å sende e-fakturaer til mottakeren.

3. Når dette er gjort vil du få en melding.