Legg til leverandør

For at en leverandør skal kunne sende e-fakturaer til deg som kunde kreves det at de legger deg til i sitt kunderegister i Pagero Online. Alle organisasjoner og bedrifter som kan ta imot elektroniske leverandørfakturaer via Pagero er søkbare i Pageros mottakerregister. Unntak finnes for de mottakere som har valgt ikke å publisere seg som mottakere i Pagero Online.

 1. Klikk enten på Leverandørregister – Søk leverandører i menyen til venstre, eller på snarveien Legg til leverandør på startsiden.

  Legg til leverandør

 2. Bruk søkefeltet for å finne den bedriften du vil legge til. Du kan søke etter bedriftens navn, organisasjonsnummer, momsregistreringsnummer eller EAN-kode.

  Legg til leverandør

 3. Klikk på Legg til til høyre for leverandøren. En leverandørforespørsel sendes til leverandøren, hvor du også kan legge til en personlig melding.

  Legg til leverandør

 4. Leverandøren svarer på din forespørsel og kan dermed legge deg direkte inn i sitt kunderegister og begynne å sende elektroniske fakturaer til deg. Observer at det ikke er obligatorisk for leverandøren å svare på din forespørsel.
 5. Leverandøren legges til som en “godkjent leverandør” på siden over godkjente leverandører: Leverandørsregister – Godkjente leverandører.