Hvordan sender jeg e-faktura til en ny mottaker?

For å sende e-fakturaer bør du alltid kontakte mottakeren og informere om at du vil sende e-fakturaer. Dessuten må du legge til mottakeren i kunderegisteret ditt i Pagero Online.