Håndtering av kundeordre

Klikk enten på Pagero Web Portal – Håndter Kundeordre, eller rett på snarveien Håndter Kundeordre på forsiden.

Handtering_av_kundeordre_1

På siden Håndter kundeordre presenteres et søkeresultat av innkommende kundeordrer. Velg den ordren du ønsker å håndtere, så presenteres ett antall valgmuligheter.

Handtering_av_kundeordre_2

Aksepter ordre /Avvis ordre – Velg om du vil akseptere eller avvise ordren, og deretter vil et automatisk ordresvar genereres. På dette tidspunktet går det ikke an å gjøre noen endringer, enten godkjenner man hele ordren i sin helhet eller så avviser man den. Når ordresvaret er opprettet åpnes vinduet for å godkjenne og sende dokumentet.

Handtering_av_kundeordre_3

Forhåndsgranske dokumentet ved å klikke på PDF-ikonet. Klikk på selve linjen for å få mer informasjon om dokumentet.

Kryss av aktuelt dokument og klikk på Send for å godkjenne og sende ordresvaret.

Opprett leveransebeskjed – En automatisk leveransebeskjed genereres ut ifra informasjonen fra ordrefilen.

Forhåndsgranske dokumentet ved å klikke på PDF-ikonet. Klikk på selve linjen for å få mer informasjon om selve dokumentet.

Kryss av aktuelt dokument og klikk på Send for å godkjenne og sende leveransebeskjeden.

Opprett faktura – Klikk på Opprett Faktura så sendes ordren automatisk til Pageros skjema for å opprette en faktura i fakturaportalen. Informasjonen i fakturaen fylles i automatisk basert på informasjonen i ordrefilen. Fyll i den informasjonen som mangler, for eksempel fakturanummer, forfallsdato, moms, osv. Når fakturaen er utfylt, godkjenn fakturaen for å sende den.

Klikk her for en steg-for-steg veiledning om hvordan du oppretter og sender en faktura.