Pagero Bankgiro Link – Användarguide

Systemkrav

• Windows XP SP3, Vista, 7, 8 eller Windows Server 2008, 2012
• .NET 1.1 (Medföljer i installation), .NET 3.5

Installation

Observera att installationen delas in i tre steg. Det är viktigt att du installerar enheterna i rätt ordning.

 1. Installera kortläsaren (anvisningar hittar du i guiden för Todos Argos Mini II om du köpt den via oss).
  Om din bank tillåter filcertifikat för Pagero Bankgiro Link behövs ingen kortläsare.
 2. Ladda ner BankId här, och installera programmet.
 3. Installera Pagero Presentation och därefter Pagero Internet. Vid nätverksinstallation skall varje dator
  ha en lokal installation av programmet. Installation i Citrixmiljö skall göras på den gemensamma
  servern.

Starta om datorn när alla tre installationerna är klara.

Konfigurera Pagero Bankgiro Link

Observera att om flera användare/installationer skall kunna använda samma information i programmet krävs att alla
använder samma databas.

 1. Starta Pagero Bankgiro Link.
 2. I inloggningsrutan klickar du på Ny för att skapa din databas.
 3. Välj en alternativ plats om du arbetar i nätverk, annars klicka bara på Öppna.
 4. Ange den licensnyckel du fått för Pagero Bankgiro Link.
 5. I rutan Skapa ny användare lägger du upp användare. Den användare som läggs till först får automatiskt administratörsrättigheter. Fler användare skapas sedan inne i programmet under AnvändareOBS! Endast administratören kan skapa användare, justera inställningar i programmet samt delge lösenord och rättigheter för profiler.
 6. Logga in i programmet.
 7. Välj kommunikationssätt och klicka på Fortsätt. Ange kund‐ och organisationsnummer hos BGC. Markera därefter profilen och välj Starta.
 8. Välj om programmet ska ta en backup av databasen. Detta val är möjligt att ändra senare inne i programmet under VerktygBackup.
 9. För att ange behörighetsnivå för en profil, klicka på Användare. Bocka därefter i vilka profiler en användare ska ha tillgång till. Standardinställningarna är att alla har tillgång till allt.
 10. Gå in under VerktygKataloginställningar och ställ in rätt katalog för filer som ska skickas och hämtas.
 11. För att aktivera validering av filer går du in under VerktygAlternativ, fliken Validering, och ställer in filvalidering för de filtyper du önskar.

Skicka filer

 1. Öppna Pagero Bankgiro Link. Första gången du använder programmet måste du aktivera din profil genom att klicka på Profil och välja rätt profil. Det val du gjorde sist är det som föreslås vid följande sändning.
 2. Klicka på Koppla upp längst upp till vänster.
 3. Välj ditt certifikat i listan och klicka på OK. Ange PIN‐kod för signering.
 4. Välj Skicka fil i vänster spalt.
 5. Välj den fil du skall skicka genom att klicka på Bläddra. Hoppa över detta steg om du har gjort kataloginställningar.
 6. Kontrollera att filen och summan stämmer och om filvalidering är aktiverat att filen är OK. Klicka därefter på Skicka.
 7. En dialogruta visas där du kan ange vilket sändningssätt som önskas för denna fil: Normalsändning, Normalsändning med signering eller Testsändning. Det val du använde sist är det som föreslås. Välj det alternativ som önskas.
 8. Ange PIN‐koden för signering på nytt.
 9. Nu är filen skickad till BGC och en kopia av filen har lagts till i Historik.
 10. Byt till sektionen Bankgirot för att bekräfta att filen verkligen börjar bearbetas hos BGC.
 11. Är filen inte färdigsignerad, markera filen du skickat och klicka på Signera.
 12. Ange PIN‐kod för signering.

Kvittens på skickade filer

 1. Gå till Historik i menyn till vänster.
 2. Markera filen som just skickats och klicka på Kvittens.
 3. Har allt gått bra får du en kvittens från BGC som du kan välja att skriva ut om du vill.

Hämta filer

Observera – för att kunna hämta återrapporterade filer måste du ha ett gällande avtal med din bank.

 1. Välj Hämta filer i menyn till vänster.
 2. Klicka på Koppla upp.
 3. Välj ditt certifikat i listan och klicka på OK.
 4. Ange din PIN‐kod för signering.
 5. Nu listas de filer som finns tillgängliga för hämtning. Markera den fil du vill hämta.
 6. Klicka på Hämta. Filen hämtas då till din dator och sparas i den katalog som står angiven under Verktyg – Kataloger.

Migrera Pagero BgCom till Pagero Bankgiro Link

Endast aktuellt för dig som använder Pagero BgCom och ska migrera till Pagero Bankgiro Link.

 1. Se till att du har en ny licens som stödjer både BgCom och Bankgiro Link.
 2. Logga in i programmet med en användare som har administratörsbehörighet.
 3. Klicka på Profiler för att få upp Profiladministration.
 4. Markera din BgCom‐profil och klicka på Konvertera.
 5. Ange ditt kundnummer hos Bankgirot och klicka därefter på Konvertera.
 6. Starta om programmet, därefter är din nya BgLink profil redo att användas