Pagero Betalsigill HMAC

Pagero Betalsigill HMAC förändringsskyddar filer som sänds av kund till BGC. För att skicka filer till BGC måste avsändaren ha ett avtal med sin bank, tilldelats ett kundnummer och fått en sigillnyckel från BGC.
Pagero Betalsigill HMAC använder sig av en specifik algoritm som involverar en kryptografisk hashfunktion i kombination med en gemensam hemlig nyckel. Programmet sigillerar hela filen (helfilssigill).
För att kunna köra programmet behövs Java Runtime Environment 1.6 som kan laddas ned här.

Programmet är kommandbaserat och startas via ett kommandfönster med följande parametrar:

java -jar BgcHmacSealer.jar

Följande parameterar kan anges:

Parameter Beskrivning
-key Sigillnyckel
-input Betalfil som skall sigilleras
-output Den sigillerade filen
-dir Kan anges istället för input och output. Programmet kommer att sigillera alla filer som finns i den angivna katalogen. Efter att sigilleringen har lyckats kommer betalfilerna flyttats till en underkatalog som heter signed, där betalfilerna har fått ett sigill.
-silent Kommandon skrivs endast ut i kommandoprompten vid fel.
-inputEncoding Om infilen har annan teckentabell (encoding) än ISO-8859-1 (standard i Windows) skall denna anges för att beräkningen skall bli rätt.
-excludeOpeningPost För att kunna köra tester av sigillering mot BGC:s hemsida skall denna flagga tas med. Detta på grund av att öppningsposten inte skall vara med vid beräkningen.
-help Visar hjälpen och ett antal exempel hur produkten kan användas.

Exempel

Följande lägger till sigill på alla filer i den angivna katalogen med angiven nyckel, kommandon visas i terminalfönstret. Efter att sigilleringen har lyckats kommer betalfilerna flyttas till en underkatalog som heter signed, där betalfilerna har fått ett sigill.

java -jar BgcHmacSealer.jar -key 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -dir
c:\HMAC

Följande lägger till sigill på filen med angiven nyckel, kommandon visas i terminalfönstret.

java -jar BgcHmacSealer.jar -key 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -input
c:\input.txt

Följande lägger till sigill på filen med angiven nyckel, kommandon visas inte i terminalfönstret.

java -jar BgcHmacSealer.jar -key 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -input
c:\input.txt -silent

Följande lägger till sigill på filen med angiven nyckel, kommandon visas inte i terminalfönstret och öppningsposten i filen tas inte med i beräkningen.

java -jar BgcHmacSealer.jar -key 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -input
c:\input.txt -silent -excludeOpeningPost

Följande lägger till sigill på infilen med angiven nyckel och skriver ut den nya filen till output, kommandon visas i terminalfönstret. Filen som anges i input kommer att tas bort.

java -jar BgcHmacSealer.jar -key 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -input
c:\input.txt -output c:\output.txt.hmac

Följande lägger till sigill på filen med teckenuppsättningen Cp850 och med angiven nyckel. Kommandon visas i terminalfönstret.

java -jar BgcHmacSealer.jar -key 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF -input
c:\input.txt -inputEncoding Cp850

Följande visar exempel på hur man lägger till sigill på filen.

java -jar BgcHmacSealer.jar -help