”Behörighetsstrukturen är tom”

Ditt Pagero Bankgiro Link-avtal är inte korrekt upplagt. Kontakta din bank för att justera avtalets upplägg.