Bifoga och skicka bilagor med Pagero Connect

Med Pagero Connect kan du skicka bilagor med både fakturor som distribueras till mottagaren via Extern print och med e-fakturor.

Aktivera bilagefunktionen

 1. Logga in på Pagero Online. Klicka på Inställningar. Om länken inte är tillgänglig beror det förmodligen på att du inte har administratörsrättigheter på ditt konto. Kontaka den som har adminstratörsrättigheter och be denne göra inställningarna.
 2. Gå till InställningarInställningarAnvändarinställningarUtgående. Under Bilagor, välj Aktivera och klicka på Spara. Bifoga och skicka bilagor med Pagero Connect

Bifoga och skicka bilagor

 1. Starta Pagero Connect.
 2. För att bifoga en bilaga till en faktura måste du först skicka fakturan till Pagero Online.
 3. Fakturan visas därefter under fliken Vyer – Utgående – Pagero Online – Filer som väntar på bilagor.
 4. Markera den faktura du vill komplettera med en bilaga och klicka på Lägg till bilaga.

   

   Bifoga och skicka bilagor med Pagero Connect

 5. Sök reda på bilagan och ange dess dokumenttyp. Du kan också lägga till en notering i fritextfältet. Klicka sedan på Ok.

   

   Bifoga och skicka bilagor med Pagero Connect

 6. Kontrollera att din bilaga har kopplats till rätt faktura genom att klicka på den faktura du vill komplettera med en bilaga. Om bilagan visas i det tredje och nedersta fältet har den kopplats korrekt och fakturan är nu redo att skickas till mottagaren med de bifogade bilagorna.

   

   Bifoga och skicka bilagor med Pagero Connect

 7. För att skicka iväg fakturan klickar du på Skicka valda överst i Pagero Connect. Om filen innehåller mer än en faktura måste du först bifoga bilagor till alla fakturor som ska ha bilagor. Upprepa då steg 4-5 för varje faktura du skickar. Om du inte bifogar bilagor till alla dina fakturor innan du klickar på Skicka valda visas nedanstående pop-up-fönster. Om du inte vill lägga till fler bilagor klickar du på Ja för att skicka.

   

   Bifoga och skicka bilagor med Pagero Connect

 8. Fakturan med dess bilagor visas nu under Vyer – Utgående – Pagero Online – Skickade fakturor.

Bilageformat

För att bilagorna ska kunna skrivas ut via Extern print (om du har den tjänsten) krävs det att de är i formatet TIFF, Multi-TIFF eller PDF när du bifogar dem till dina fakturor. Använder du Original print, det vill säga om du använder dig av din egen fakturalayout, kan du endast använda formatet PDF.

Ska dina bilagor skickas med e-fakturor finns det möjlighet att även skicka andra filformat. Däremot har inte alla affärssystem och e-fakturaleverantörer stöd för alla filformat. Vi rekommenderar därför användning av PDF som format när du skickar bilagor med e-fakturor för att undvika problem med att mottagarens system inte kan hantera andra filformat.

Om du inte har möjlighet att skapa eller konvertera bilagor till TIFF finns det programvaror och onlinetjänster för detta ändamål, exempelvis:
www.softinterface.com
www.convertfiles.com

Bilagefilerna får inte överskrida 5 MB. Om du skickar bilagor i TIFF-format via Extern print ska upplösningen vara 300 DPI.