Skicka filer med Pagero Connect

För att fakturorna ska kunna skickas till Pagero Online, måste du vara inloggad och se till att Pagero Connect är igång.

Skicka filer med Pagero Printer (automatiskt)

 1. Kontrollera att Pagero Connect har startat samt att du är inloggad. När programmet är igång, syns ikonen i skärmens nedre högra hörn.
 2. Öppna ditt ekonomisystem och skriv ut de fakturor du vill skicka iväg. Välj Pagero Printer som skrivare. Dina fakturor skickas direkt till Pagero Online.

   

   Skicka filer med Pagero Printer

 3. Under Vyer – Utgående – Pagero Online – Skickade fakturor i Pagero Connect, kontrollerar du att dina fakturor har skickats iväg som önskat.

   

   Skicka filer med Pagero Printer

Skicka filer med Pagero Printer (manuellt)

 1. Kontrollera att Pagero Connect är startad. När programmet är igång syns ikonen i skärmens nedre högra hörn. Kontrollera också att du är inloggad.
 2. Öppna ditt ekonomisystem och skriv ut de filer du vill skicka iväg. Välj Pagero Printer som skrivare.

   

  skicka_fil_med_pagero_printer_1_SE

 3. Öppna Pagero Connect. Dina filer kommer att finnas i VyerUtgåendeFiler på din datorFiler att skicka. Klicka på Skicka alla för att skicka iväg alla filer, eller markera de enskilda filerna du vill skicka iväg och klicka på skicka. Obs! Fakturorna ska skickas i Prod (produktion) om inget annat är valt.

   

   Skicka filer med Pagero Printer

Skickade fakturor
Under Utgående – Pagero Online – Skickade fakturor kan du kontrollera att dina fakturor har skickats iväg som önskat. Du kan söka på en faktura i sökfältet, eller välja att sortera efter exempelvis Fakturanummer och Mottagare. Klicka på Visa presentation för att se en PDF-presentation av fakturan.

 Skicka filer med Pagero Printer

Observera att fakturorna finns sökbara i max 90 dagar utan Pagero e-arkiv.